Boumans Consultancy

Consultancy

Ons advies is gericht op doelmatigheid en rechtmatigheid volgens de ‘ADRESS’ methode. Een methodiek,  ontwikkelt in de afgelopen 5 jaar.  Deze methode staat voor Advies in Doelmatigheid, Rechtmatigheid en Evenwichtigheid voor StakeholderS. We zoeken de balans tussen efficiency en rechtmatigheid. Processen dienen efficiënt te verlopen zodanig dat er altijd rekenschap en verantwoording kan worden afgelegd aan de belanghebbenden.

Waaraan moet u denken:

  • Optimaliseren van processen
  • Opzetten van ‘internal control frameworks’
  • Intermediair tussen gebruiker en IT bij SAP-implementaties
  • Implementatie van Accounting Standards (Dutch GAAP, IFRS en US GAAP)
  • Consolidatie ten behoeve van inzicht in rentabiliteit
  • Hoe creëer ik waarde voor mijn organisatie
  • Sturen van de organisatie door middel van dashboards