Boumans Consultancy

Not for profit

Mijn advies is met name gericht op doelmatigheid en rechtmatigheid volgens de ‘ADRESS’ methode. Een methode ontwikkelt in de afgelopen 5 jaar. Deze methode staat voor Advies in Doelmatigheid, Rechtmatigheid en Evenwichtigheid voor StakeholderS. Het gaat om de balans tussen efficiency en rechtmatigheid. Processen dienen efficiënt te verlopen zodanig dat er altijd rekenschap en verantwoording kan worden afgelegd aan belanghebbenden.

 

Onder het kopje ‘ADRESS’ wordt de methode verder uitgelegd.