Boumans Consultancy

Profit

Mijn advies is met name gericht op hoe doelmatig en doeltreffend een organisatie is ingericht om daarmee zijn rentabiliteit te verhogen. Een grondige analyse van de organisatie om verbeterpunten aan te dragen om de winstgevendheid op de langere termijn te verbeteren.

Waaraan moet u denken:

  • Optimaliseren van processen volgens COSO-ERM.
  • Opzetten van internal control frameworks
  • Oplossen van compliance vraagstukken
  • Intermediair tussen gebruiker en IT bij SAP implementaties
  • Implementatie van Accounting Standards (IFRS & US GAAP)
  • Consolidatie ten behoeve van inzicht in rentabiliteit
  • Hoe creëer ik waarde voor mijn organisatie
  • Sturen van de organisatie door middel van dashboards
  • Bepalen van de waarde van de organisatie